Мине подржава ПЦ шипку великог пречника (Диа.18.0мм-24.0мм)

Мине подржава ПЦ шипку великог пречника (Диа.18.0мм-24.0мм)